Java(TM) SE Development Kit 20.0.1 (64-bit) – セットアップ 2023_06_09 14_06_10